Anteckningar under 2005. Det var ett år då mycket planterades som förhoppningsvis ska ge oss glädje 2006.

Jan-Mars 05 April 05 Maj  05 Juni 05 Juli 05 Augusti 05 September 05 Oktober 05 Nov-Dec 05