Golfbanan

 
  Tanken är att det här ska bli två korthål. Ett utslag uppifrån Anne-Maries berg och ett från Larssons hög.

En green framför Larssons hög och en green framför parkeringsplatsen. Problemet kan bli att växthuset ligger i farozonen om man slicar. Men det gör väl ingen av oss?

 
 

På ängen blir det plats för två korthål

Första greenen - ängstorv bort och utjämning

Sand på första greenen

Jord på första greenen

Röjning pågår och greenen börjar bli grön och fin i bakgrunden

Växthuset i farozonen?

Röjning ett steg till

Från vägen

Utslagsplats från Larssons hög

Utslagsplats från Anne-Maries berg

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2008-05-04

 © www.runmaro.net