Aubretia      

10 juli 07

 

 

 

slänten - frösåddes direkt på växtplatsen 05 - kommer tillbaka
  Frön som såddes i höstas gror och är snart färdiga för utplantering.

Senast uppdaterad 2008-05-04

 © www.runmaro.net