Planteringsplatser  för att komma ihåg vad jag satte, när och var

• Bakom hammock • Entresidan • Farstubron • Frukosthörnan • Hus till hammock • Gäststugan • Långsidan • Nya marken • Rosenstigen • Slänten • Storstenarna • Terrassen sjösidan • Terrasshörnan • Ute vid ängen • Vid körsbärsträdet •

Entresidan i juli - för musen över bilden för vy av samma plats i maj

Jag har inte haft någon plan när jag valt rosor - vilket jag kanske borde ha haft när jag ser tillbaka - utan köpt mest på impuls. Först tänkte jag fokusera på sorter som lämpar sig för naturtomten och det blev många pimpineller och rugosor. Sedan frestades jag att chansa på en del som är på gränsen till min klimatzon. Den lär vara 3,2 enligt den roskännare på Runmarö som inspirerade mig med sin trädgård. Vissa ställen av tomten nära träsket misstänker jag är t o m zon 4.  

Just nu i april 07 har jag 270 rosbuskar och 117 sorter. 14 st är äldre rabattrosor från 1988-2003.  Det var 2004 jag greps av rosfeber och  planterade 95 st och 2005 resp 2006 har jag fortsatt med planteringar. Det finns många sorter som lockar fortfarande. Ska jag klara av att hålla mig från nya inköp ett tag nu och vårda de jag har och se vilka som trivs?

Tomten är på 10.000 kvm och består till 1/4 av berg med tunt jordlager, 1/4 skog, 1/4 äng och en 1/4 sumpmark.  Planteringsfilosofin har varit att jag grävt en grop, där provstötning med spett visar att det går att gräva tillräckligt djupt. Jorden är på de flesta ställen mager morän och det har gått åt mycket planteringsjord. Nu har vi börjat sköta komposten mer systematiskt och räknar med att den ska bidra med stor del av framtida jordförbättringsmaterial. Ängen har i stort sett fått vara ifred men nu när den ska bli en tvåhålsbana, så att vi inte alldeles slutar med golfen, börjar jag också fundera på rosor på strategiska punkter.

Mina 15 planteringsområden har fått de "familjenamn" som vuxit fram för resp område när vi går och letar efter ett borttappat redskap. På varje planteringsplats finns lista över vilka rosor som finns där. Följ länken till resp ros för bilder och uppgifter om rosen. På platsen för planteringsområdet finns översiktsbilder samt bilder på perenner och andra buskar än rosor.

Här ser man tomten rätt bra

 

   
   
   
 

Områden som kantar husen

 

Förstubron 6 st                                    

Frukosthörnan 9 st                             

Långsidan  11 st                  

Terrasshörnet  6 st                       

Terrassen och huset sjösidan  8 st           

Vid gäststugan  12 st

Områden som är fristående grupper

 

Entresidan 34 st

Slänten  16 st                                   

Fram till hammocken  10 st     

Bakom hammocken 11 st                

Storstenarna 20 st

 

Vid storstenarna och muren 16 st

Vid körsbärsträdet   23 st                       

Från huset ut mot ängen  34 st

Ute vid ängen  30 st        

Nya marken 30

CHECKLISTA FÖR UTSKRIFT

Senast uppdaterad 2008-05-04

 © www.runmaro.net