Albor • Artrosor • Balsgårdsrosor • Bourbonrosor • Damascenor • Engelska rosor • Gallicor • Kanadarosor • Klasblommiga • Klätterrosor • Moyesii • Muscosa • Moschata • Pimpinelliafolia • Portland • Remontantrosor • Rugosor och rugosahybrider • Tehybrider  
 

 

Balsgårdsrosor

 
  "På Balsgård pågick förädling av rosor för användning i hemträdgårdar och i offentliga planteringar under åren 1985-2000. Dock bedrevs förädlingen i betydligt mindre skala än vid de stora kommersiella företagen.

Målsättningen var att framställa rosor av en annan typ än de som saluförs av de utländska företagen. Eftersom deras förädling sker i ett varmare klimat än åtminstone de mellersta och nordligare delarna av Sverige blir följden att de importerade sorterna inte lämpar sig speciellt väl för våra svenska förhållanden. Ett av de viktigaste förädlingsmålen vid Balsgårds rosförädling var därför att framställa härdiga och mer robusta rossorter. " läs mer här

Mina Balsgårdsrosor - länkar till bilder och beskrivningar:

Anna, fylld, laxrosa

Balder, klätterros dubbel, röd

Freja, blekrosa, fylld

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2008-05-04

 © www.runmaro.net