Rosor

Mme Knorr

Jag har lagt upp register över mina rosor för att hålla ordning på vad jag planterat, var jag planterat dem och hur de enskilda plantorna utvecklar sig. Under Rosplanteringar finns bilder från trädgårdens olika områden. Rosor A-Z visar länk till egen sida för varje ros. Under Rosgrupper har jag ordnat mina rosor efter sort och under länken Rosor allmänt finns en kortfattad roshistorik.

Intresset för rosor har kommit de senaste två åren. Innan dess var intresset för prydnadsväxter ganska svalt och den mesta tiden lades ned på köksträdgården.

Just nu i april 2007 har jag 280 rosenplantor och 117 sorter. 14 st är äldre rabattrosor från 1988-2003.  2004 planterade jag 95 st och under 2005 blev det 107. Under 2006 har 53 st tillkommit och nu tänker jag avvakta med fler nyanskaffningar, tills jag ser vilka sorter som trivs. Fick rotskott av 3 nya sorter i april 07.

 
   
   
   

Senast uppdaterad 2008-05-04

 © www.runmaro.net